Архив на статийте.

V ОБЛАСТНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „СТОЯН ПОПРАТИЛОВ”

13.10.2018 10:30
СМБ - Смолян, ПУ „Паисий Хилендарски“ – ФМИ, РУО-Смолян ОРГАНИЗИРАТ за ученици от ІІ до ХІІ клас V ОБЛАСТНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „СТОЯН ПОПРАТИЛОВ” посветено на празника на град Смолян   Ден на състезанието: 13 октомври 2018 г. (събота) Място на състезанието: ОУ ”Проф. д-р Асен Затаров“...

V ОБЛАСТНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „СТОЯН ПОПРАТИЛОВ”

13.10.2018 10:30

Занимания на деца със СОП извън учебните часове

23.03.2012 15:11

Мнение относно картата за оценка

12.01.2012 14:55
Спецификата на логопедичната работа и спецификата на длъжностната характеристика на училищен логопед, налагат да се прецени мястото и ролята му в учебно-възпитателния процес в училище. Планиране, организация и провеждане на логопедичната терапия и корекция. Работата започва още от...

Дисграфúята и Дислексията

31.08.2010 15:40
Не всеки проблем свързан с писането се определя като дисграфия. Най-честите и разпостранени форми на дисграфúята са: 1.     Артикулатóрно-акустична дисграфúя Детето пише така, както произнася съответните фонеми. Проявява се в началните етапи на усвояване на писането. При...

Какво знаем за:

18.03.2010 11:05
Развитието на речта у децата ни и ролята на логопеда в този процес?   Детето произнася първите  5-6 до 10 думи към първата си година.   На 4 годишна възраст детето има в речника си от 500-600 до 2300-2400 думи.   Към края на петата си година т.е. в предучилищната си възраст,...

First blog

02.12.2009 10:16
Our new blog has been launched today. Stay focused on it and we will try to keep you informed. You can read new posts on this blog via the RSS feed.

New event

02.12.2009 10:16
This is a sample event description. You can edit this description as you wish or remove the entire event.
Бележки: 1 - 8 от 8