Какво знаем за:

18.03.2010 11:05

Развитието на речта у децата ни и ролята на логопеда в този процес?

 

Детето произнася първите  5-6 до 10 думи към първата си година.

 

На 4 годишна възраст детето има в речника си от 500-600 до 2300-2400 думи.

 

Към края на петата си година т.е. в предучилищната си възраст, детето няма напълно укрепнала речева функция. То няма напълно правилен словоред и допуска грешки в учленяването на звуковете.

 

През шестата година може да се срещат трудности при произнасяне на звуковете Л, С, З, Ч, Ш, Р.

В тази възраст е много важен речевия контакт с родителите и близките, защото децата непрекъснато подражават на възрастните.

 

И всички тези процеси на развитие на речта са строго индивидуални. Децата не бива да бъдат “сравнявани” както е ежедневната “ практика” на майките в парка.

 

Ако има съмнения относно някакво изоставане в развитието на речта, най-доброто решение е консултация. На първо място с личния лекар и съответните специалисти: офталмолог, оториноларинголог, стоматолог...

За да се установи евентуално нарушение в органите, вземащи участие във възпроизвеждане на речта.

 

Логопедът в детската градина (ако има такъв) прави пълно логопедично изследване на детето по желание и със съгласие на родителите.

 

Училищният логопед (ако има такъв) пак със заявено съгласие на родителите, провежда корекционно-терапевтична работа с децата от началния курс. Професионалната му роля е да работи във връзка с родителите, учителите в детската градина и училището; с ресурсните учители, психолога, педагогическия съветник.

 

Голямото предимство на училищния логопедичен кабинет е, че корекционно-терапевтичната работа е във времето след 11.30 ч. и е успоредно с образователно-възпитателната работа.