Дисграфúята и Дислексията

31.08.2010 15:40

Не всеки проблем свързан с писането се определя като дисграфия. Най-честите и разпостранени форми на дисграфúята са:

1.     Артикулатóрно-акустична дисграфúя

Детето пише така, както произнася съответните фонеми. Проявява се в началните етапи на усвояване на писането. При писане под диктовка, най-простичко казано: детето едно чува – друго пише. Корекцията изисква развитие на фонематичен слух и е работа по звуко-буквен анализ.

Учителките в първи клас и родителите трябва да наблюдават и констатират навреме тази симптоматика, за да не се затвърждава.

Практиката показва, че ако още в подготвителната група в детската градина детето е имало затруднения в различаването по слух по отношение на собствената и чужда реч, тази симптоматика неизбежно се проявява в първи клас.

2.     Акустична дисграфúя

Трудна диференциация на звуковете на речта. И замяна при писане на съгласни от еднородни групи (свистящи, шипящи). При учениците посещаващи през тази година кабинета, най-честите замени са С - З, Ц - Ч, Р - Л, Д - Т.

3.     Аграматическа дисграфúя

Системата от граматически правила е несформирана.

4.     Анализ–синтезна дисграфúя

Нарушение на езиковия анализ-синтез или при диференциране на думите в изречението, на сричките и фонемите. Пропускане на съседни фонеми, добавяне и разместване на букви или на срички, слято писане на съседни думи, разделяне на думи.

 

Дислексúя (трудности в четенето, общообразователни трудности)

    Нарушения в процеса на възприемане на информацията.

    Coitchley(1981) - “Обучително затруднение, което отначало се демонстрира като трудност в четенето, а по-късно – с грешен звуково-буквен анализ и с липса на лекота при манипулирането с писмената форма на речта като опозиция на говоримия език.” Тази сложна формулировка е за специалистите, а родителите и началния учител трябва да обърнат внимание на всяко нарушение в процеса на четене. В нашето училище това нарушение е много по-рядко срещано.

 

    Дисграфичната и дислексична симптоматика с възрастта може да намалее или да се тушира, но основната терапевтична дейност се осъществява чрез логопедичната работа в условията на училищния логопедичен кабинет.