Професор доктор Асен Златаров

 

    Учен с европейска известност, поет по душа и силен оратор, проф. д-р Асен Златаров завладява с примера си и до днес.

    Роден в Хасково на 16 февруари 1885 година. Произхожда от виден възрожденски род, оставил дълбоки следи в живота на града с родолюбивата си дейност. От 1904 до 1907 година Асен Златаров учи химия в Женевския университет. През следващата година става доктор по химия и физика в университета в Гренобъл. Известно време работи като учител в Пловдив.
    В периода 1909 – 1910 година Златаров специализира в Мюнхен. По-късно редактира няколко специализирани списания - “Химия и индустрия”, “Природа и наука”, “Натурфилософско четиво” и “Наука и живот”.
През 1922 година Асен Златаров става доцент по биохимия в Софийски университет, а след две години – негов извънреден професор. През 1935 година ученият е редовен професор в Алма матер.
Наред с научната си дейност проф. д-р Асен Златаров е автор на стихосбирки, роман, лирична проза, литературна критика и публицистика.
    Умира на 22 декември 1936 година.