Ние се гордеем с тях!

Носител на Златаровска степендия

Той се излъчва от ученици от V до VII клас. От всяка паралелка се посочват учениците, които заслужават да са носители на тази значима награда. Предложенията се разглеждат на учителски съвет, учителите гласуват тайно за едно име, след като са изслушали класните ръководители и техните характеристики за отличените деца. Степендията е едногодишна и се връчва еднократно.

Негласно е прието носителят на Златаровска степендия да има лидерство за най-добрите дела. Да работи за имиджа на училището, да участва в различни олимпиади и състезания, както и в други прояви, да провокира нови инициативи сред учениците.

От учредяването на Златаровската степендия през 1999 г. досега носители са били учениците:

 • 1999 - Екатерина Шехова
 • 2000 - Яна Николова
 • 2001 - Емилия Благоева
 • 2002 - Анастасия Василева
 • 2003 - Бисер Родопски
 • 2004 - Гергана Русева
 • 2005 - Димитрина Манджукова
 • 2006 - Илия Белев
 • 2007 - Антония Шехова
 • 2008 - Цветан Мадански
 • 2009 - Божидар Панайотов
 • 2010 - Андон Даракчиев
 • 2011 - Виолета Радева
 • 2012 - Атанас Делигегов
 • 2013 - Росица Коджебашева
 • 2014 - Ивана Вакева
 • 2015 - Богдана Гeоргиева, Християна Белева
 • 2016 - Радка Димитрова
 • 2017 - Ренета Стоилова
 • 2018 - Антония Топузова, Неда Кенанова
 • 2019 - Александър Сантев
 • 2020 - Мария Гаврилова, Гергана Калоферова

 

 Звание "Млад Златаровец"

То се присъжда на ученик от 4 клас. Изборът се прави от учителите на учителски съвет като се вземат предвид цялостните постижения в образователно-възпитателния процес на ученика. Наградата е въведена през 2002 година и до сега носители са:

 • 2002 - Виктория Ризова
 • 2003 - Боряна Пашова
 • 2004 - Яна Михайлова
 • 2005 - Яна Николова
 • 2006 - Павлина Георгиева
 • 2007 - Андон Даракчиев
 • 2008 - Ралица Томашова
 • 2009 - Диана Терзийска
 • 2010 - Симона Маргаритова
 • 2011 - Светлана Караасенова
 • 2012 - Константин-Кирил Колев
 • 2013 - Ирене Календжиева
 • 2014 - Калина Маринова
 • 2015 - Неда Кенанова
 • 2016 - Ростислава Кънчева
 • 2017 - Мария Гаврилова
 • 2019 - Теодора Немова, Теодора Кетева
 • 2020 - Елена Стайкова