Учител по Математика и Информационни технологии

Петър Кехайов

e-mail: kehaiov@2ou-smolyan.com