Учител по Български език и литература, класен ръководител на 6б клас

Елена Славкова

e-mail: slavkova@2ou-smolyan.com